Danselek 6 år

Kurs id : 1 M 9
USF-SALEN
Mandag kl.17:55 - 18:40
Pedagog: Stephanie Mowinckel

Beskrivelse

Danselek er Bergen Dansesenters tilbud til de yngste. Dette er en generell introduksjon til dans hvor barnas egenutfoldelse står i sentrum. Koordinasjon, rytme, romfølelse er viktige elementer.

Barna er alene i timen med pedagogen, mens foreldrene venter utenfor.

Vår kursplan