Danselek 5 år

Kurs id : 1 M 8
USF-SALEN
Mandag kl.17:05 - 17:50
Pedagog: Stephanie Mowinckel

Beskrivelse

Danselek er Bergen Dansesenters tilbud til de yngste. Dette er en generell introduksjon til dans hvor barnas egenutfoldelse står i sentrum. Koordinasjon, rytme, romfølelse er viktige elementer.

Barna alene i timen med pedagogen, mens foreldrene venter utenfor.

Vår kursplan