Danselek foreldre og barn 2 og 3 år

Kurs id : 2 Ti2
Studio 1
Tirsdag kl.17:05 - 17:45
Pedagog: Connie Loftaas

Beskrivelse


På danselek for 2- og 3-åringer er foresatte aktivt med i timene. Timene fokuserer på samvær og samhandling mellom foreldre og barn gjennom bevegelsesoppgaver, musikk, sangleker og opplevelser som stimulerer barnets – og den voksnes – sanseapparat og kreativitet.
Vår kursplan