Danselek 4 år

Kurs id : 1 M 7
USF-SALEN
Mandag kl.16:15 - 17:00
Pedagog: Stephanie Mowinckel

Beskrivelse

Danselek er Bergen Dansesenters tilbud til de yngste. Dette er en generell introduksjon til dans hvor barnas egenutfoldelse står i sentrum. Koordinasjon, rytme, romfølelse er viktige elementer.

Barna alene i timen med pedagogen, mens foreldrene venter utenfor.

 

 

 

 

 

 

Vår kursplan